Khoa Ngoại ngữ

12/06/2017

 

Cơ cấu tổ chức:

  - Trưởng khoa: Nguyễn Đình Thùy An

      Điện thoại: 0914.452211

      

  - Phó trưởng khoa: 

      Điện thoại: 

     

  - Giáo vụ khoa: 

      Điện thoại: 

      

  Địa chỉ liên hệ: 32 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

   Điện thoại: 02363.641681 – 642712


Các thông tin khác
THÔNG BÁO
Chưa có dữ liệu
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THĂM DÒ Ý KIẾN

Chưa có dữ liệu